Mart 9, 2023
şuradan Vicdani Ret
120 görüntüleme

Ben Yunus YILDIZ

İnsanlığın zorlu ve soluksuz bir yürüyüşün ardından vardığı ve uygarlığın temelini attığı Kadim Ortadoğu coğrafyasının bir bireyi olarak savaşı ve kan dökmeyi red ediyorum.

Üzerinde yaşayıp büyüdüğüm coğrafya tarihsel, toplumsal ve coğrafik zenginliklerinden dolayı sürekli bir savaş arenası pozisyonunda bırakılmıştır. Yok edilen yaşamın sayısı milyonları kat be kat aşmıştır.

Talana ve kıyıma göz dikmiş bir avuç iktidar ağızları, insanları kendi tahakkümü altına alıp kutsal propagandalar eşliğinde yüz yıllar boyunca savaştırıp durdu. Öldürülen canların kemikleri üzerine oturup kendi egemenliklerini meşrulaştıracak şiirler ve destanlar yazarak adeta savaşı bir arzu haline çevirdiler. İnsanların kendi kaderini belirleyebilme özgürlüklerini ellerinden alıp dillerini yasakladılar. Direnenleri yok edip, direnmeyenleri ordularına katarak kan göllerinde yüzdüler. Bu iğrenç ve aşağılık durumların bir parçası olmamak ve insan, doğa, kadın, toplum ile insanca yaşamak için evrende yaşayan tüm canlılar arasında bulunduğum pozisyonun bana sunduğu “irade” ile “değiştirebilme, direnebilme ve hayır” diyebilme sorumluluğumu yerine getirip katledilen tüm bitkilerin, tüm hayvanların, tüm atmosferin, tüm toprağın bir katili olmayı red ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin ordusuna dahil olup meşru ve insani taleplerde bulunan ve mensubu olduğum Orta Doğunun en eski halklarından biri olan Kürt halkına silah doğrultmayı red ediyorum.

Stefan Zweig’in dediği gibi “Birisi barışı başlatmalı, tıpkı savaşı başlattığı gibi” sözü ile hareket ediyor ve belki savaşı bitiremem ama kendime de barışı başlatarak tarafımı beyan ediyorum.
Kaynak: Vicdaniret.org