Şubat 27, 2023
şuradan Vicdani Ret
125 görüntüleme

Japonya ve Kore Demiryolu İşçileri “Savaşa Hayır” Diyor

Emperyalist savaşın ana üssü durumundaki Ortadoğu’nun kıyısında bulunan ve bu savaşa dâhil olan tek adam rejimiyle yönetilen Türkiye’de de işçi sınıfı saflarında enternasyonalizm bayrağını yükseltmek, “emperyalist savaşa hayır!” demek büyük önem yaşıyor. İşçi sınıfının uluslararası birlik ve dayanışmanı güçlendirmek için çalışan UİD-DER emperyalist savaşın ilerletilmesi planlarına karşı içeride ve uluslararası alanda verilen mücadeleleri destekliyor, büyütüyor. Bu kapsamda Japon ve Koreli demiryolu işçilerinin örgütleri olan Doro-Çiba ve KCTU Seul Bölge Merkezinin UİD-DER’e gönderdikleri savaşa karşı ortak açıklamayı yayınlıyoruz.

Japonya’da Kişida hükümeti ABD’nin Çin’i kuşatma planlarına her geçen gün daha fazla ortak oluyor, savaş hazırlıklarını dört koldan sürdürüyor. Çiba Ulusal Demiryolu Lokomotif Sendikası Doro-Çiba ise Kişida hükümetinin savaş planlarına karşı mücadele etmeye devam ediyor. Japon işçi ve emekçileri kendileri için yıkım anlamına gelecek bu savaşa karşı çıkmaya çağıran Doro-Çiba, dünya işçi sınıfına da emperyalistlerin savaşına karşı enternasyonalizme sahip çıkma çağrısında bulunuyor. Kendi hükümetlerinin ağır baskısı altında bulunan Koreli demiryolu işçileri de Doro-Çiba’nın mücadelesine destek veriyor.

Emperyalist savaşın ana üssü durumundaki Ortadoğu’nun kıyısında bulunan ve bu savaşa dâhil olan tek adam rejimiyle yönetilen Türkiye’de de işçi sınıfı saflarında enternasyonalizm bayrağını yükseltmek, “emperyalist savaşa hayır!” demek büyük önem yaşıyor. İşçi sınıfının uluslararası birlik ve dayanışmanı güçlendirmek için çalışan UİD-DER emperyalist savaşın ilerletilmesi planlarına karşı içeride ve uluslararası alanda verilen mücadeleleri destekliyor, büyütüyor. Bu kapsamda Japon ve Koreli demiryolu işçilerinin örgütleri olan Doro-Çiba ve KCTU Seul Bölge Merkezinin UİD-DER’e gönderdikleri savaşa karşı ortak açıklamayı yayınlıyoruz.

Japon ve Koreli Demiryolu İşçilerinden Büyük Ölçekli Japon Askeri Yığınağına Karşı Ortak Açıklama
Ukrayna’da başlayan savaş tüm dünyayı savaş girdabına çekiyor. ABD Biden yönetimiyle el ele veren Japon Kişida yönetimi, Çin ve Kuzey Kore’ye karşı bir savaş yürütecek. Biz Japon ve Koreli demiryolu işçileri, Doğu Asya’ya korkunç bir savaş felâketi getirecek olan bu zalim girişimi asla kabul etmiyoruz.

Geçen Aralık ayında Kişida yönetimi, Japon savunma politikası için temel teşkil eden üç ulusal güvenlik strateji belgesini revize etme kararı aldı. Bu kararla, beş yılda 43 trilyon yenin üzerinde devasa bir askeri bütçe, uzun menzilli füzeler gibi saldırgan silahların satın alınmasına harcanacak. Şu anda emekçilerin hayatlarını acımasızca ayaklar altına alan uçsuz bucaksız bir askeri yığınakla karşı karşıyayız.

Başbakan Kişida, Ocak ayında ABD başkanı Biden ile yaptığı görüşme aracılığıyla, yüz binlerce ölü ve yaralı pahasına Çin’e karşı korkunç bir savaş planı hazırladı.

Bu ortamda Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Devlet Güvenlik Yasası aracılığıyla KCTU’ya (Kore Sendikalar Konfederasyonu) olağanüstü bir baskı uyguladı. Bu vahşi saldırıyı asla affetmeyeceğiz.

Japon emperyalizmi, Kore’yi ilhak etmeye kalkışan ve onu sömürge boyunduruğuna sokan bir tarihe sahiptir. Japon emperyalist işgali, 20 milyon insanı yaşamından ederek Çin ve diğer Asya ülkelerine yayılmıştı. Bu saldırgan savaş dünyaya yayılmış ve 1945’te Japon emperyalizminin yenilgisiyle sonuçlanan Japonya-ABD savaşını kışkırtmıştı.

İkinci Dünya Savaşından sonra, Japon işçi sınıfı bir daha asla savaş yürütmeyeceğine söz verdi ve Yeni Anayasaya, savaştan vazgeçileceğini ve savaş potansiyelinin sürdürülmeyeceğini ilan eden bir madde koyulmasını sağlamayı başardı. Görünürde anayasal olmayan mevcut “Öz Savunma Gücü”, Japon halkının ve Asya halklarının uzun yıllar süren mücadelesi sayesinde, faaliyet alanını Japon topraklarını savunmakla kısıtlamak zorunda bırakıldı ve minimum askeri yığınağa sahip olmasına izin verildi. Ancak Kişida yönetimi şimdi zorbalıkla bu kısıtlamaları kaldırmaya ve diğer ülkelere savaş açmaya çalışıyor.

Japon hükümeti hiç utanmadan, Kore halkını savaş yürütmek için zorla çalıştırmak üzere askere almanın çirkin tarihini de silmek istiyor. Bu tutum, Japon emperyalizminin tarihsel suçunu mahkûm eden ve kendi suçundan aklanmayı talep eden Kore halkının mücadelesini bastırmak anlamına gelmektedir. Bu, Asya’da yeni bir savaşa hazırlanma hamlesidir.

Savaştan çıkar sağlayan sadece kapitalist sınıftır. Kapitalist sömürüye karşı direnen, yaşamı savunan işçiler savaşa asla izin vermezler.

Biz Japon ve Koreli demiryolu işçileri, Doğu Asya’da savaşı önlemek için, sınırlar ötesinde birleşme ve Kişida yönetiminin büyük ölçekli askeri yığınağına karşı mücadele etme sözü veriyoruz!

Çiba Ulusal Demiryolu Lokomotif Sendikası
Kore Demiryolu İşçileri Sendikası Seul Bölge Merkezi

12 Şubat 2023

Kaynak: UİD-DER
Kaynak: Vicdaniret.org