Türkçe Anarşist Haberler - AnarsistHaberler.net
  en / fr / es / pt / de / it / ca / gr / tr

 0  anarşist kolektiften gelen haberler otomatik olarak burada yayınlanıyor
Her 0 dakikada bir güncellenen haber akışı

Source

Gayrneşriyatı

Gerçekliğin Simülakrı, Zihinlerin Erimesi, Zihni Kalıcı Bir Bebeklik Durumuna Mahkum Eden Modern Eğitim

İçinde yaşadığımız gerçeklik, ham gücün fantazmagorik bir gölgesinden, varlığımızın dokusuna sızan bir hiper-nesneden başka bir şey değil. Şehirler, otoyollar ve diğer toplumsal yapıların tamamı yalnızca birer simülakr, iradesini varlığımıza dayatmaya çalışan diktatör bir gücün yarattığı illüzyonlardır. Efsanevi…

“Julius Evola – Metaphysics of War” Ne Anlatıyor?

Kitap, Evola'nın çalışmalarının bir başka yönünü, yani İtalyan faşizmi ve Alman nasyonal sosyalizmiyle olan ilişkisini göstermeye çalışıyor. Gelenek kavramı, Evola'nın bilgi ve kültüre orthodox yaklaşımını açıklamak için kullanılmakta olup, gelenek tüm hakiki ruhani yolların ebedi ve değişmez ruhani özünü temsil…

Julius Evola’nın “Irk” Üzerine Bazı Düşünceleri

Julius Evola, bir bireyin ırkının üç bileşenden oluştuğunu düşünüyor, bunlar: bedenin ırkı, ruhun ırkı ve manevi ırkıdır. Öncelikle adı üstünde beden ırkı, kandan temel alıyor. Evola kanın insanlarda ırksal saflığın bir ölçütü olarak gösterilemeyeceğini çünkü hayvanların insanların sahip olduğu yüksek manevi…

Some Thoughts On The Enigmatic Essence of the Armenian Civilization

Central to the Armenian ethos is a profound and unwavering conviction of existential coherence and continuity, which can be traced back to the antediluvian Urartian civilization and the Kingdom of Van. Despite a history of foreign subjugation, displacement, and genocide, the Armenian people have always maintained a steadfast belief in their unique identity…

Aziz Augustinus’un Devlet Antitesi Üzerine Düşünceler

Aziz Augustinus'un İtiraflar'ının sahifelerinde, Klasik ve İbrani geleneklerden köken alan düalist fikirlerin kendine münhasır bir harmanlaması biçim kazanmaktadır. Stoacı ve Virgilci görev kavramlarının yanı sıra Platoncu ve Neoplatoncu bedensel isteklerin reddi, Hıristiyanlığın Pavlusçu ve patristik yorumlarıyla birleşerek…

Uygarlık, Oyunları ve Savunucuları

Uygarlık karşıtlığı kavramı, özünde modern topluluklaın üzerine inşa edildiği temellere yönelik bir eleştiri olarak karşımıza çıkmakta. ‘İlerleme’ ve teknolojik gelişmelerin insanlığın refah ve esenlik seviyelerini yükseklere çıkarmaya hizmet eden özünde olumlu güçler olduğu fikrinin reddini temsil ediyor demeye…

Algısal Kısıtlamalar ve Gerçeklik Yanılsaması Üzerine Deneme

Uyanıp uyuyana kadar arada geçen vakitte deneyimlediğimizi sandığımız gerçeklik anlayışımızın temeli, bir yalandan, kolektif duyularımız tarafından bizden bağımsız bir şekilde örülmüş, özenle hazırlanmış bir illüzyondan başka bir şey değildir. Dünyayı algılayışımız duyularımız tarafından yönetilir ve gördüğümüz…

our planet is under the governance of extraterrestrials – Part Three

The complex web of interrelated social, economic, and environmental predicaments that have emerged as a byproduct of civilization's unrelenting forward march have engendered skepticism regarding the sagacity of our collective quest for progress and advancement. The civilization was impelled to construct itself on an unsustainable basis that cannot be…

our planet is under the governance of extraterrestrials – Part Two

The inherent exploitative tendencies of the ruling system, as elucidated in my prior discourse, are not confined solely to the subjugation of individual self-determination. Rather, they are further compounded by the systematic exploitation of the innate inclination of the common populace to overthrow their ruling overlords. The ruling order, in turn…

our planet is under the governance of extraterrestrials

I have come to believe that aliens rule the world because I have observed that despite the lack of ontological substance of the state, people continue to live their lives under the influence of a hegemonic system perpetuated by the ruling class. The internet and capitalism have only served to reinforce this system, with corporations and government entities…

Exploring the Intersection of Anarchism and Buddhist Ontology

This essay aims to investigate the potential for mutual enrichment between anarchist political philosophy and Buddhist ontology. Anarchism advocates for the elimination of hierarchical power structures and prioritizes individual liberty, whereas Buddhist ontology aims to comprehend the nature of reality and the self. By exploring the intersections between…

Devrim, Karşıdevrim ve Gelenek – Julius Evola, Men Among The Ruins 1. Kısım

Son zamanlarda görüyorum ki bazı gruplar çağımızda epey yaygınlaşmış toplumsal ve politik bozukluklara karşı direnmeye ve savunmaya geçmeye çalışıyorlar. Söylemek gerekir ki sorunun altında yatan asıl neden ele alınmadığı sürece bu çabaların boşuna ve sembolden ibaret olduğunu da anlamak oldukça mühim. Söz konusu neden…

Julius Evola’nın Türkler ve Atatürk Üzerine Düşünceleri – Evola: The Sufi of Rome

“Atatürk Türklerin başına gelmiş bir felakettir.” Hıristiyanların uğraşsalar da başaramayacağı bir şeyi onlara yine bir Türk yaptı. Düşman hep içlerindeydi. Allah'ı tahttan indirdi. Arap alfabesini değiştirerek insanların kendi dillerini okumasını imkansız hale getirdi. İsterseniz buna kültürel soykırım da diyebilirsiniz…

Questions, nothingness, and buddhism

Henceforth, I shall abstain from all discussions pertaining to politics, particularly those concerning the political landscape of Turkey. For I am resolute in my pursuit of comprehending the vast and unfathomable abyss that is nothingness. Beware, for the void beckons, and its call is not to be taken lightly. This written correspondence will likely…

Kemalizm’e Yeni Bir Bakış

Kemalizm, 1920’lerden bu yana yeni Türk milletinin gündelik hayatını şekillendiren bir pratikler bütünü ve Türkiye siyasetinde gündemden düşmeyen bir fenomen olmuştur. Bundan önceki Kemalizm yazımdan bir alıntı yapacağım. Bütünleşik bir dizi kurum ve pratik aracılığıyla kendini sürekli olarak üretmekte ve bozulma belirtisi…

Günlük Yaşamın Devrimi – Gilles Dauvé

Filozofların bir sorunu var, Polonyalı roman yazarı Witold Gombrowicz, bu konu hakkında bir keresinde sorunun “pantolonları ve telefonları” umursamıyor oluşları olduğunu ileri sürmüştü. Tabii bu lafın Nietzsche için pek de geçerli olmadığını Ecco Homo eserinde sarfettiği şu sözlerden çıkarabiliriz: “Bu küçük şeyler…

Allah’ın Hakîkat Oluşu Üzerine 60. Soru – Aziz Thomas Aquinas SCG LX

Zira hakîkat, aklın ve aklın etkinliğinin mükemmelliğini gösterir. Bununla birlikte, O'nun cevheri Tanrısal kavrayıştır; ve kavrayış eylemi, bizzat O'nun mahiyetinden olduğundan, Tanrısal mahiyetin mükemmel olduğu gibi bizatihi mükemmeldir, herhangi bir ilave mükemmellikle değil, bilakis bizatihi mükemmeldir. Şu halde geriye ilahî…

Kemalizm ve Türkiye’de Gerçek Bir Muhalif Nasıl Olunur

2016 yılındaki başarısız askeri darbenin ardından beri ülke bir belirsizlik döneminden geçiyor, sanki hiçbir şey değişmiyor, her şey sadece kötüye gidiyor, her şey yuvarlanan kaya olmuş, bunun arkasındaki açıklama nedir? Halkın çoğunluğu açıkça darbeye karşı olmasına ve demokrasiyi desteklemesine rağmen, işlerin kötüden…

Purcell: Z 628 King Arthur III, 24: Great Love, I know thee now. Türkçe Çevirisi

Yüce Aşk, Artık Seni Tanıyorum.Yüce Aşk, Tanıyorum artık seni:Tanrıların en büyüğüsün sen.Öyle ki cennet de yeryüzü de senin eserin,İnsanın doğası senin işindir.Sana her yerde itaat edilir.Adblock test (Why?)

Purcell: Z 188. How have I stray’d, Türkçe Çevirisi

Yolumdan nasıl sapmışım ben! Yüce Tanrım, ben neredeymişim, Günahların labirentinde avare avare dolanıp durduğum günden beri! Tanrım, neredeydim bilmiyorum, Gençlik eğlenceleri böyle girift; Bir de yaşlılığın da labirentleri var, Ama anla, hiçbir labirentte de yol gösterecek bir ipucu yok ki! Bana bakışın, beni arayışın…

ALLAH’IN MÜKEMMELIYETİNE DAİR 4. SORU (Üç Bölümün İlki) – Summa Theologica, Aziz Thomas Aquinas

Şimdi Allah'ın mükemmelliği hususunu araştıracağız. Şimdi, mükemmel olan her şey iyi olduğundan, ilk olarak ilahî mükemmellikten, ikinci olarak da ilahî iyilikten söz edeceğiz.Bunlardan ilkiyle ilgili olarak üç soru sorulabilir:(1) Allah'ın mükemmel olup olmadığı;(2) Allah'ın her şeyin mükemmelliğine sahip olup tümel olarak…

Julius Evola’nın Ride The Tiger Eserinden Rastgele Çeviriler

Demobilization of Anti-Kemalist Practices in Turkey: A Study on AKP’s Silent Revolution

The appeal of the Justice and Development Party (AKP) in Turkey has been explained through its supposed Kemalist-friendly policy and the success of its “moderate” Islamic modus operandi. However, it is also fair to say that the party’s rise has had much to do with the disappointment felt by a large section of society over more than two decades…

The Sèvres Syndrome

The 1920s and 1930s were tumultuous times in the vast lands of Asia Minor that were once part of the Ottoman Empire. As the Great War receded, an exhausted region now faced with rampant destruction, mass displacement, and widespread famine. Amidst these turbulent circumstances, the victorious allies—led by Britain and France—rewrote the rules of…

Gaetano Mosca and Vilfredo Pareto

Gaetano Mosca and Vilfredo Pareto are the two most prominent figures of the Italian school of elitism. This new theory developed in response to the challenges of the democratic age, which was seen as incompatible with elitist ideas. Unlike other theorists who addressed similar issues at that time, such as Alexis de Tocqueville or Thomas Carlyle, Mosca…


« Older posts


Anarşist Tişört Kooperatifi ★ Dünyanın her yerine bedavaya gönderimBu platform tamamen No Gods No Masters Kooperatifi tarafından mali anlamda desteklenmektedir.
Elde edilen gelirler ayrıca çeşitli anarşist örgütlere ve aktivist hayır kurumlarına da gitmektedir. [daha fazla bilgi]
[reklamları gizle]


Tech Team | Servers Monitoring | Sites Status | Content Removal

Sunucularımız yenilenebilir enerji ile çalışmaktadır

Herhangi bir yayıncının içeriğinin burada yayınlanması onayımız dahilinde olduğu anlamına gelmemektedir. Anarsisthaberler.net'te yayınlanan içerikler yazarlarına aittir, bir kolektif olarak resmi konumumuzu yansıtmamaktadır. [sorumluluk reddi beyanı]